Zilveren herdenkingskruis 1813 - 1815

door Aad Kleijweg

Deze zilveren kruizen zijn ingesteld bij Koninklijk besluit door Willem III op 10 mei 1865. Ze werden uitgereikt op 27 juni 1865 aan de ± 5000 veteranen op het feest ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Militaire Willems Orde. Deze veteranen (militairen) hadden meegevochten bij het verdrijven van het leger van Napoleon, of hadden deelgenomen aan de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo. Pijpenmakers te Gouda maakte van deze gebeurtenis gebruik door het zilveren kruis op hun pijpen af te beelden. Van deze pijp is ook een zwarte variant bekend.

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda
2a. Omgevouwen ovoide
2b. Zilveren kruis 1813 / Zilveren kruis 1815
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vanaf 1865
5. Gouda
6. -
7. -

 

Copyright Aad Kleijweg