Pijpje van Gerrit van Westdyk

door Aad Kleijweg

In dit artikel tonen wij een pijp van de Utrechtse pijpenmaker Gerrit van Westdijk. Echter deze pijp is gefabriceerd toen hij nog in Schoonhoven actief was. Dat is te zien aan de drie stippen die op de rechterzijde van de ketel zijn geplaatst. Een kenmerk wat wij van pijpen uit Utrecht niet kennen. Bekend van hem is dat hij in 1735 in Schoonhoven is getrouwd en in de archieven van Schoonhoven wordt Gerrit na 1750 niet meer genoemd en zal hij vermoedelijk tussen 1751 en 1753 naar Utrecht zijn verhuisd, waar hij zich vestigde aan de Lauwerecht.

 

 

Uit zijn Utrechtse periode zijn vondsten van pijpen bekend waar zijn volledige naam GERRIT VAN WESTDYK met de intialen GVWD op staan vermeld. Voor meer informatie over Gerrit van Westdijk verwijs ik naar de boeken Onder de rook van Utrecht en Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven.

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. -
2a. Overgangsvorm Trechter naar Ovoide
2b. G gekroond met de initialen VWD / Drie stippen
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1735 - 1750
5. Schoonhoven
6. Gerrit van Westdyk
7. [1. Blz. 116 Afb. 754] [2. Blz. 132 Afb. 204]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

[2] P.K. Smiesing en J.P.Brinkerink (1988) Onder de rook van Utrecht

Copyright Aad Kleijweg