Poging tot versieren ?

door Aad Kleijweg

Soms kom je vreemd versierde of bewerkte pijpen tegen. Zo beschreef ik al eerder een pijp waarvan de ketel was bewerkt met schuine radeerlijnen en in datzelfde artikeltje een Jonaspijp waar gaatjes in de neus waren geprikt. Ook het pijpenkopje hier afgebeeld dat gevonden is in de omgeving van Gouda is weer een bijzonder geval. Het is een dubbelconisch pijpje waarvan de ketel geheel met cirkeltjes is gestempeld. Ook het hielmerk heeft zo'n cirkeltje. De reden waarom het pijpje dit uiterlijk heeft gekregen is onbekend. Het zou een poging kunnen zijn het pijpje zo te versieren of gewoon een eenmalige actie voor de lol. We zullen er helaas niet achter komen.

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda omgeving
2a. Dubbelconisch
2b. Cirkeltjes
2c. -
2d. Cirkeltje
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom deketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Tweede kwart 17e eeuw
5. Gouda
6. -
7. -

Copyright Aad Kleijweg