Het zijmerk Leeuwenkop

door Aad Kleijweg

Het pijpenkopje hier afgebeeld is typisch een product uit het midden van de 17e eeuw uit Enkhuizen of Hoorn. Het is een slanke dubbelconische ketel met aan beide zijden van de ketel een leeuwenkop. In de jubileumuitgave van de PKN hoofdstuk Enkhuizen en Hoorn door F. Tijmstra zien we dat dit pijpje op de steel een versiering van een slingerende bladrank had met daarin bloempjes en vogeltjes. Het pijpenkopje heeft geen hielmerk. De reden dat wij aannemen dat het een lokaal product uit Enkhuizen of Hoorn is, komt omdat het bekend is dat dit soort pijpenkopjes met leeuwenkop daar vaker worden gevonden en elders niet.

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Enkhuizen
2a. Dubbelconisch
2b. Leeuwenkop / Leeuwenkop
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
4. Midden 17e eeuw
5. Enkhuizen / Hoorn
6. -
7. [1, p. 49. Nr 22]

Literatuur:

[1] Tijmstra F. (1988). De Kleipijp als bodemvondst PKN Jubileumuitgave. Hoofdstuk Enkhuizen en Hoo

Copyright Aad Kleijweg