Pelgrimspijp Onze Lieve Vrouw in 't Zand

door Aad Kleijweg

In het zuiden van Roermond staat de kerk "Onze Lieve Vrouw in 't Zand". In deze kerk wordt een bijzonder beeldje bewaard met een lange bijzondere geschiedenis. Het is gemaakt in Mechelen zo rond 1500. Het beeldje wordt voor het eerst vermeld in de Kroniek der stad Roermond, die liep van 1562 tot 1638. Het beeldje stond bekend om zijn miraculeuse gebedsverhoringen. Bij zo'n bijzonder beeldje hoort een bijzonder verhaal en zo ontstond de legende van Onze Lieve Vrouw in 't Zand.

 

 

De legende luidt dat Wendelinus, een Poolse edelman, zijn vaderland had verlaten om later zijn bestaan te hebben als schaapsherder in de omgeving van Roermond. Dagelijks ging hij naar zijn geliefde begroeide zandheuvels even buiten Roermond. Op een dag toen hij de schapen wilde laten drinken en een emmer water uit de daar aanwezige waterput omhoog wilde halen, hijsde hij  een Mariabeeldje omhoogt. Dit beeldje heeft hij toen in een nis geplaatst in de boom naast de waterput. Het beeldje ondervond zo'n grote verering uit de stad dat de pastoor besloot het naar de kerk in de stad te verplaatsen. De volgende dag echter bevond het beeldje zich weer in de nis in de boom naast de waterput omdat dit de plaats was waar Onze Lieve Vrouw vereerd wenste te worden . Op die plek is dan ook een kapel gebouwd en is het een bekend bedevaartsoord geworden.

 

De bedevaard naar Onze Lieve Vrouw in 't Zand gaat zeker terug tot in de 17e eeuw en is nog steeds het bekendste bedevaardsoord van Nederland. De kapel is in de 19e eeuw vervangen voor een grotere en is verbonden aan het klooster van de Redemptoristen.

 

 
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Weert Oude fabrieksterrein Trumm Bergmans
2a. Rondbodem
2b. Maria met kind en aan beidde zijden de kapel Onze Lieve Vrouw in 't Zand in Roermond
2c. - / -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1920 - 1930
5. Weert
6. Pijpenfabriek Bergmans
7. [1. Blz. 5]

Opmerking: Eenvoudige pelgrimspijp die in een driedelige vorm is gemaakt.

Literatuur:

[1] Jos Engelen PKN nr 21

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg