Driemaster van Jan van Erp en Jan van Aten

door Aad Kleijweg

In dit artikeltje tonen we een minder algemeen mooi product van de Gorinchemse pijpenmaker Jan van Erp met op de linkerzijde van de ketel een driemaster en op de rechterzijde gekruiste ankers met zijn initialen IVE

 

 

 

Ook zijn collega Jan van Aten kon niet achterblijven en had hetzelfde pijpje met dezelfde decoratie in de productie, uiteraard met zijn eigen initilalen IVA

Beschrijvingssystematiek

1a. Arthur Schellingerhoud
1b. -
2a. Ovoide
2b. Driemaster / Gekruiste ankers IVE
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering ronddeketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
4. 1775 - 1800
5. Gorinchem
6. Jan van Erp
7. [1, p 111. Afb 2 ]

Literatuur:

[1] J. van der Meulen, J.P. Brinkerink en P. von Hout Tabakspijpennijverheid in Gorinchem

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Driemaster / Gekruiste ankers meet de initialen IVA
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering ronddeketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
4. 1770 - 1800
5. Gorinchem
6. Jan van Aten
7. -

Literatuur:

 

Copyright Aad Kleijweg