Leidens ontzet 2

door Aad Kleijweg

Pijpenkop: 1724
Model: Trechter
Voorstelling links: Watergeus met haring en wittebrood
Voorstelling rechts: Het wapen van Leiden
Opmerking: Deze pijp is gemaakt ter viering van het 250 jaar Leidens ontzet

De geschiedenis: Nadat Den Briel 1 april 1572 als eerste werd bevrijd door de watergeuzen volgden er later meer steden. Zo ook Leiden op 3 oktober 1574. Willem van Oranje beschikte omstreeks 1572 over de hele Zeeuwse vloot die onder leiding stond van admiraal Boisot. Van Oranje sloot zich aan bij de watergeuzen. Dit leger bevrijde het, al een jaar lang zwaar belegerde Leiden, door zwaar beladen met proviand over de ondergelopen polders Leiden binnen te varen.

 

Watergeuzen op weg naar Leiden

De stad Leiden werd in oktober 1573 ingesloten door de Spanjaarden. Mede dankzij Burgermeester P.A.v.d.Werff en ondanks honger en pest wisten de Leidenaren het een jaar vol te houden tot ze bevrijd werden door het leger van Willem van Oranje en de watergeuzen.

Copyright Aad Kleijweg