Pijpenkop van dominee J.C. Hagen na 68 jaar terug bij familie

door Aad Kleijweg

In het PKN nummer 125 beschreef ik een pijpenkop die ik via Marktplaats van een collega verzamelaar had overgenomen. Ik wilde de kop graag hebben omdat de tekst die erop stond mij intrigeerde en nieuwsgierig maakte wat ervan te achterhalen viel. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het artikel met de titel "Gijzelaars rookten op oudejaar 1942 een gouwenaar". In dat artikel beschrijf ik een pijpenkop die door dominee J.C. Hagen is beschilderd en gerookt op oudejaarsavond 1942 in het gijzelaarskamp Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Ook beschrijf ik in dat artikel de informatie die ik over deze dominee, die gevangen zat in Beekvliet, via internet en het gedenkboek "Gijzelaarskamp Beekvliet" verkregen had. Dit zelfde artikel heb ik ook gepubliceerd op mijn website De Nederlandse kleipijp. Na een bepaalde tijd ontving ik van Piet Hagen, een zoon van J.C. Hagen, een e-mail dat hij het artikel over zijn vader op mijn site had gevonden en daarin geïnteresseerd was. Ik heb hem toen een exemplaar van het PKN blad gestuurd waar het artikel in stond gepubliceerd en waar hij erg blij mee was. Maanden later werd ik ook benaderd door een jongere broer van Piet Hagen, namelijk Hans Hagen. Hij was zeer geïnteresseerd in de pijpenkop en vroeg of hij hem van mij mocht overnemen. Daar het mij alleen om het informatie achterhalen ging heb ik er mee ingestemd dat hij de pijpenkop mocht overnemen voor dezelfde prijs die ik ervoor betaald had. Het is toch wel heel speciaal dat de kop na zoveel jaren weer terug komt bij de nazaten van J.C. Hagen.

 JC-Hagen

Toen Hans Hagen de pijpenkop kwam ophalen heb ik hem gevraagd of hij nog een foto van zijn vader had. Hij stemde hiermee in. en heeft mij de foto doen toekomen. Zo kunnen we ons een beeld vormen van de persoon die mij er jaren later toe heeft bewogen een artikel te schrijven over de pijp die hij heeft beschilderd en op oudejaarsavond 1942 heeft gerookt.

Lees ook Gijzelaars rookten op oudejaar 1942 een gouwenaar 

 


 

11-01-2021

VOEL MIJ VEREERD

Op 11 januari 2021, elf jaar na het schrijven van het artikel "Gijzelaars rookten op oudejaar 1942 een gouwenaar" kreeg ik van Koos Hagen, zoon van Dominee J.C. Hagen, uit dank voor mijn bijdrage een boek aangereikt met de titel "GEGIJZELD een familiegeschiedenis 1940 - 1945". 

 

 

Het is best wel bijzonder om de belevenissen van deze familie te lezen die ze gedurende de tweede wereldoorlog beleefd hebben en in het bijzonder van Dominee J.C. Hagen, de man die verbonden is met de beschilderde pijpenkop uit 1942, waar ik toendertijd speurwerk naar verricht heb om de geschiedenis te achterhalen.

 

Met dank aan Koos Hagen

Copyright Aad Kleijweg