Waterwegen

door Aad Kleijweg

In het jaar 1863 werd er in Nederland een start gemaakt met het graven van de Waterweg en het Noordzeekanaal. P.J. van der Want een pijpenfabrikant te Gouda heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt door daar een pijp van uit te brengen. In de Goudsche Courant van 23 april 1863 wordt het uitbrengen van deze pijp als volgt aangekondigd: "De heer P.J. van der Want, pijpenfabrikant alhier, heeft in zijn fabriek een nieuw soort van pijpen in moderne vorm doen vervaardigen, die genaamd zijn pijpen der waterwegen. De kop van deze pijpjes is versierd met de wapens van Amsterdam en Rotterdam en daartussen een fregat met volle zeilen, alles onder het opschrift: WATERWEGEN. Deze pijpjes komen heden in de handel".

 kleipijp299b

Als u meer wilt weten over  het onstaan van de De Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal lees dan Een waagstuk van Prof. Dr. G.P. van de Ven
Onderzoek in opdracht van de Deltacommissie

 

Beschrijvingssystematiek

 

1a. Aad Kleijweg Kleipijp 299
1b. Tussen Halfweg en Haarlem
2a. Mosterdlepel
2b. Wapen van Rotterdam / Wapen van Amsterdam, Fregat met daarboven de tekst WATERWEGEN
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Gedeeltelijke radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Op het ontbrekende stuk steel stond Wapen van Gouda / LB gekroond
3b. Ongeglaasd 
3c. -
4. 1863
5. Gouda
6. P.J. van der  Want
7. [1. Blz. 297 Afb. 953, 953a]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen

Copyright Aad Kleijweg