De Duivel op de mesthoop

DE DUIVEL OP DE MESTHOOP

door Aad Kleijweg

Even in het kort het verhaal van Job op de mesthoop. Job is een persoon uit het gelijknamige bijbelboek uit het Oude Testament. Het is een verzonnen personage die leeft in de streek Us ten zuiden van de Dode Zee. Hij heeft alles, is rijk, succesvol en gezond en is zeer gelovig in God. Het verhaal over Job begint in de hemel waar God een gesprek heeft met de Verleider (Duivel). De Verleider (Duivel) daagt God uit dat het geen kunst is dat Job zo in hem gelooft omdat hij alles heeft wat zijn hart begeert, maar de Verleider (Duivel) stelt: neem hem al zijn rijkdommen af en dit zal dan gaan veranderen.

 duivel1 

God geeft de Verleider (Duivel) de vrije hand en Job verliest al zijn rijkdommen, hij raakt zijn kinderen, vee, bezittingen en aanzien kwijt en belandt uiteindelijk met zijn lijf overdekt met zweren en puisten op de mesthoop, zelfs zijn vrouw en vrienden keren zich tegen hem. Ondanks al deze beproevingen blijft Job trouw aan God. Uiteindelijk beloont God hem na al zijn beproevingen en geeft hem zijn bezittingen terug en de Verleider (Duivel) heeft verloren.

Job op de mesthoop is een merk dat door verschillende pijpenmakers in Gouda in de 18e eeuw is gebruikt. Door een toevalligheid dat de pijp beschadigd uit de mal is gekomen of door een bewuste ingreep van de pijpenmaker zijn de personages uit het verhaal hierboven omgewisseld en is de Duivel op de mesthoop beland. Met wat fantasie lijkt het ook dat hij de Satansster (Pentagram) in zijn handen houdt.

Beschrijvingssystematiek

1a Collectie: Lia Schouten
1b Omgeving Gouda
2a,Trechter 
2b Job op de mesthoop of Duivel op de mesthoop / -
2c -/-
2d -
2e Ongeglaasd
2f Gebotterd
2g
Geen radering rondom de ketelrand
2h -
3a -
3b -
3c -
4 1730 - 1750
5 Gouda
6 Jacobus Versluijs
7 –

Met dank aan Lia Schouten die er achter kwam dat een Job in haar verzameling een duivels uiterlijk had.

Copyright Aad Kleijweg