Een late Januskop

door Aad Kleijweg


De eerste dubbelgezichten stammen uit het begin van de 18e eeuw. De maker en tevens de ontwerper was Crijn Dirksz Veverloo. Ook van Jan Boot uit die tijd zijn dit soort dubbelgezichten bekend,  bewijzen de initialen die hij erop plaatste. De pijpenkop met dubbelgezicht die wij hier tonen is echter ongeveer zo'n 150 jaar later gefabriceerd. De kop is een slag groter en beter afgewerkt dan de oude modellen. De vormmaker moet echter goed bekend zijn geweest,  gezien de overeenkomsten met de oude modellen.

De vindplaats in de omgeving van Gouda bestond uit materiaal uit de tweede helft van de 19e eeuw. Waar o.a. de bekende kopjes werden gevonden met het portret van Victoria, Queen of England. De zes gezichtenpijp is ook van deze vindplaats. De maker van dit dubbelgezicht zou Sparnaay geweest kunnen zijn, maar aangezien er geen merk is, is dit niet met zekerheid te zeggen.

Beschrijvingssystematiek

1a. LB lid van de PKN
1b. Gouda Achterwillens
2a. Figuratief
2b. Dubbelgezicht
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering
2h.
3a. -
3b. -
3c. -
4. Tweede helft 19e eeuw
5. Gouda
6. Sparnay ?
7. -

Copyright Aad Kleijweg