De held van waterloo tekstpijp

door Aad Kleijweg

De meeste van ons zullen wel het pijpje kennen waarop de overwinning van koning Willem II op Napoleon bij de Slag bij Waterloo wordt uitgebeeld. Het is een model mosterdlepel waarbij we op de linkerzijde van de ketel een triomferende koning Willem II te paard zien en op de rechterzijde een te voet wegvluchtende Napoleon . Dit pijpje was gemaakt om de vijftigjarige vrede te herdenken in 1865. Een veel minder bekende is het zeldzame pijpje wat we in dit artikel tonen. Deze pijp is ook gemaakt om de vijftigjarige vrede te herdenken en koning Willem II te eren. Het wordt alleen in tekst gedaan omgeven door lauwerkransen. De tekst op de pijp luidt als volgt.

"DE HELD VAN WATERLO DE GLORIE VAN ZYN TYD WAS MINZAAM VOOR HET VOLK EN DAPPER IN DEN STRYD 1815 TOT 1865"


De hoofdrolspelers bij de slag bij Waterloo Prins Willem II van Oranje-Nassau en Keizer Napoleon Boneparte

Het is een ovoide model ketel. De pijp was waarschijnlijk gemaakt door Jan de Gidts. We kunnen dit echter niet met zekerheid melden omdat het hielmerk is beschadigd.

 

  

Beschrijvingssystematiek

1a. LB
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. DE HELD VAN WATERLO DE GLORIE VAN ZYN TYD WAS MINZAAM VOOR HET VOLK EN DAPPER IN DEN STRYD 1815 TOT 1865
2c. -/-
2d. Beschadigd
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1865
5. Gouda
6. Jan de Gidts
7. -
8. Slag bij Waterloo

Copyright Aad Kleijweg