Landbouwtentoonstelling te Gouda

door Aad Kleijweg

In dit artikeltje tonen we een sigarettenpijpje. Op de voorkant van de ketel staan landbouwwerktuigen afgebeeld omringd door een korenaren krans. Aan de bovenzijde van de steel is bijna aansluitend op de kop een koe geplaatst die wordt gemolken door een boer op een krukje. Naast de boer staat een emmer.

Aan de hand van meerdere steelvondsten kon worden herleid dat de volledige tekst die op de steel heeft gestaan is aan de linkerzijde "LANDBOUWTENTOONSTELLING" en aan de rechtezijde "GOUDA 31 AUGS : 3 SEPT : 1909. Gezocht op internet of er nog vermeldingen terug te vinden waren over deze gehouden landbouwtentoonstelling, maar daar is niets van terug te vinden. Het zou ook kunnen zijn dat deze tentoonstelling nooit gehouden is.

Later nog eens gezocht op internet en vond het bewijs dat deze tentoonsteeling wel degelijk is gehouden. In De Prins van 11 september 1909 stond namelijk vermeld met foto dat H.M. de Koningin-Moeder Emma aan de Landbouwtentoonstelling te Gouda een bezoek bracht.

Er werden in die tijd wel meer Landbouwtentoonstellingen gehouden bewijzen de sluitzegel van de Landbouwtentoonstelling in Eindhoven van 5 - 8  september 1909

Beschrijvingssystematiek

1a. Coll. Bas Konijnendijk
1b. Gouda
2a. Figuraal, sigarettenpijp
2b. Voorzijde ketel landbouwwerktuigen omringd door een korenaren krans
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. Ongerookt
3a. Bovenzijde steel koe met melkende boer
3b. Ongeglaasd
3c. Links: LANDBOUWTE / Rechts: S:3 SEPT:1909
4. 1909
5. Gouda
6. -
7. -

 

Copyright Aad Kleijweg