Een pijpje gemaakt door Gerrit Hollands

door Aad Kleijweg

In dit artikeltje tonen we een pijpje dat is gemaakt in het tweede helft van de 18e eeuw in Schoonhoven. Door een pijpenmaker die Hilligers heette. Veel is er over Hilligers niet bekend maar hij diende in 1788 samen met Arnoldus Murk een aanklacht in tegen Jacob Murk en Lauwrens Huijvenaar, wegens het gebruik van hun vormen.

Hilligers gebruikte de initialen GHL

Uit later onderzoek blijkt de pijpenmaker Gerrit Hollands te zijn.

Het is wat moeilijk te onderscheiden daar de graveur wat overijverig is geweest met het opsieren van de mal. Links op de ketel zien we het wapen van Zeeland en rechts een dubbel koppige adelaar.

Beschrijvingssystematiek

1a. Louis Bracco Gartner
1b. -
2a. Ovoide
2b. Wapen van Zeeland GHL / Dubbelkoppige adelaar
2c. -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1770 - 1800
5. Schoonhoven
6. Gerrit Hollands
7. [1. Blz. 63 Afb. 184A, 184B] [2. Blz. 140 Afb. 242]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

[2] Jan van Oostveen en Ruud Stam Productiecentra van Nederlandse kleipijpen

Copyright Aad Kleijweg