Kleipijp 18

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. - / Hand gekroond
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Gedeeltelijk radering aan de rokerskant
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1720 - 1750
5. Gouda
6. Dirck van Rijswijk
7. [1. Blz. 127 Afb.619] [ 2. Blz. 124 Afb. 13]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

[2] F.H.W Friederich: Pijpelogie

Copyright Aad Kleijweg