Kleipijp 49

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. Engeltje met bloemen / Monogram WOH gekroond
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering voorzijde van de ketelrand
2h. Versleten exemplaar
3a. -
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1710 - 1730
5. Gouda
6. Willem Ophuijsen
7. [1. Blz. 75 Afb. 419]

Literatuur :

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

 

Copyright Aad Kleijweg