Kleipijp 306

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. Pijpenmaker / Vrouw met bloem. Staande leeuw / ES gekroond
2c. -/-
2d. ES gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1900
5. Gouda
6. Firma P. Goedewaagen & Zoon
7. [1. Blz. 300 Afb. 958, 958a] [2. Blz.31 Afb. 26] [3. Serie 25. Afb. 9]
8. De pijpenmaker op de pijp

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en Vrij A. , z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.

[2] Meulen J. van der, (1994). De "Gecroonde roos" en andere pijpenmakersmerken van Gouda

[3] Pijpencatalogus No. 6. N.V. Goedewaagens  ± 1900

 

 Schenking LB lid van de PKN

Copyright Aad Kleijweg