kleipijp D-2579

 

   

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Fred Tijmstra
1b. Pijpenhandelaar Theodor Lamp.

2a. Rondbodem
2b. Tekst links: IN CORNELIUSMUNSTER HABICH AN DICHGEDACHT UNDDIRVONDORTDIESES ANDENKENMITGEBRACHT
2b. Tekst rechts H. CORNELIUS
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. In hoog reliëf Heilige Cornelius
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1930 -  1960
5. Westerwald Hilgert
6. Lothar Hein
7. [1. Blz. 85 Afb. 6]

Literatuur:

[1] Jos Engelen en Ferrie Kompier "BEDEVAARTPIJPEN VAN EN UIT HET RIJNLAND 4" PKN nr 40 Jaargang 10

Opmerking: Pijp is een aandenken aan bedevaartsoord Korneliusmunster in Aken

 

 Corneliusbuste uit de 14e eeuw in de Abdij van Kornelimünster

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg