Kleipijp D-2173

 

 

 

                  

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. West Nederland

2a. Dubbelconisch
2b. Barokke florale versiering van bladranken met druiventrosjes en granaatappels
2c. -/-
2d. Roos gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1625 - 1630
5. Nederland Gouda
6. William Baerneits / Willem Flut of plagiaatplegers of  Tijdgenoten Roos gekroond
7. [1. Blz. 126 Merk. 47]

 

Literatuur:

[1] D.H. Duco  Merken en Merkenrecht van de pijpenmakers uit Gouda 2003

Opmering: Het merk de Gecroonde roos was in het bezit van de eerste uit Engeland afkomstige William Baerneits pijpenmaker te Gouda. Echter waren er meerdere die in die tijd het merk plaatste. Na Williams overlijden in 1625 komt het merk in bezit van zijn weduwe en in 1628 van haar nieuwe partner Willem Flut. Echter er zijn meerdere tabackpijpmakers die het populaire merk de Gecroonde roos gebruikte zoals Daniel Andriesz en Robert Jaxon. Na een gerechtelijke uitspraak krijgt Willem Flut zijn gelijk en mogen andere pijpenmaker het merk de Gecroonde roos niet meer gebruiken. 

 

Copyright Aad Kleijweg