Een knorrenpijpje van Joseph Peex

door Aad Kleijweg

In dit artikeltje tonen we een pijpenkopje dat gemaakt is door de Utrechtse pijpenmaker Joseph Peex. Het is een rondbodem knorrenpijpje. Aan de voorkant boven de knorren zien we de initialen IP van de pijpenmaker bekroond door een keizerskroon die vastgehouden wordt door twee op een bazuin blazende engeltjes. Joseph Peex is geboren in het BĂ«lgische Peer. In 1735 vertrok hij naar de Noordelijke Nederlanden en is mogelijk in Schoonhoven en Gouda werkzaam geweest. In 1742 krijgt Joseph Peex na eerst in Schoonhoven woonachtig en werkzaam te zijn geweest tijdelijk toestemming zich in Gouda te vestigen.

Na echter het vak in Gouda geleerd te hebben besluit hij zich aan de Lauwerecht in Utrecht als zelfstandig pijpenmaker te vestigen. Vanaf 1753 werd er melding gemaakt dat hij aan de Lauwerecht te Utrecht gevestigd was. Joseph heeft verschillende pijpjes gemaakt, zoals wapen van Utrecht, gekroonde vis, gekroonde 18 en met zijn naam volledig op de pijp. Meer informatie over deze pijpenmaker is te vinden in het boekje "Onder de rook van Utrecht" van P.K. Smiesing en J.P. Brinkerink

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. -
2a. Rondbodem
2b. Knorren met daarboven de initialen IP met keizerskroon gedragen door engeltjes
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rond de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1753 - 1780
5. Utrecht Lauwerecht
6. Joseph Peex
7. [1. Bla.144 Afb. 248]

Literatuur:

[1] P.K. Smiesing en J.P. Brinkerink, 1988. Onder de rook van Utrecht
     Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600 - 1800.

Copyright Aad Kleijweg