Peex Joseph

Joseph Peex is geboren in het Bëlgische Peer. In 1735 vertrok hij naar de Noordelijke Nederlanden en is mogelijk in Schoonhoven en Gouda werkzaam geweest. In 1742 krijgt Joseph Peex na eerst in Schoonhoven woonachtig en werkzaam te zijn geweest tijdelijk toestemming zich in Gouda te vestigen. Na echter het vak in Gouda geleerd te hebben besluit hij zich aan de Lauwerecht in Utrecht als zelfstandig pijpenmaker te vestigen. Vanaf 1753 werd er melding gemaakt dat hij aan de Lauwerecht te Utrecht gevestigd was. Joseph Peex is 26 November 1788 begraven. Hij heeft verschillende pijpjes gemaakt, zoals wapen van Utrecht, gekroonde vis, gekroonde 18 en met zijn naam volledig op de pijp.

Lees ook Een knorrenpijpje van Joseph Peex die bij hem gemaakt is


 

Lees ook De 18 gekroond van Joseph Peex die bij hem gemaakt is


Bekijk Kleipijp 139 met reliëfmerk Wapen van Utrecht met de initialen IP


 

Bekijk Kleipijp 140 met reliëfmerk Vis gekroond met de initialen IP 


Joseph Peex is voordat hij zich in Utrecht Lauwerecht vestigd in 1753 een korte periode in Schoonhoven actief geweest. Het pijpje hieronder met IP gekroond en recht de drie stippen is waarschijnlijk in die periode gefabriceerd.

Bekijk Kleipijp 141 met het reliëfmerk IP gekroond


 

Bekijk Kleipijp D-254 met het reliëfmerk IP gekroond en Zwaan


 

Bekijk D-1423 met het reliëfmerk IP gekroond / Zwemmende zwaan


 

Copyright Aad Kleijweg