Danens Jan Arijse

Jan Arijse Danens heeft pijpen gemaakt te Gouda en heeft zijn gildenproef afgelegd op 01-07-1720. Hij is werkzaam geweest van 1720 tot 1758. Het merk wat hij gebruikte was Klaverblad.

Bekijk Kleipijp 86 met het hielmerk Klaverblad die bij hem gemaakt is.


 

 

Bekijk Kleipijp D-69 met het hielmerk Klaverblad


 

Bekijk Kleipijp D-91 met het hielmerk Klaverblad


Bekijk D-2209 met het hielmerk Klaverblad ( Opvallend zijn de initilalen IB bij de kroon


 


 

Copyright Aad Kleijweg