Kleipijp D-91

                  

 


 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Wadinxveen Polder Bloemendaal
2a. Ovoide
2b. Aan beide zijden de heilige Antonius van Padua met kindje Jesus en palmtak
2b. Tekst: Boven Antonius "S.ANTONUS DE PADUA"
2c. - / Wapen van Gouda
2d. Klaverblad
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering  rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1740 - 1760
5. Gouda
6. Jan Arijsz Danens
7. [1 Blz. 249 Afb. 879]
8. Heilige Antonius beste vrind

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg