Het zijmerk Klaverblad

door Aad Kleijweg

De meesten van ons kennen wel het zijmerk roos. Het is wel het meest voorkomende zijmerk dat we op pijpjes uit de 17e eeuw in verschillende variaties tegenkomen. Ook de lelie is een zijmerk dat in mindere mate wel op pijpenkopjes wordt aangetroffen uit de 17e eeuw. In dit artikeltje tonen wij een pijpenkopje uit het midden van de 17e eeuw met als zijmerk een klaverblad dat op beide zijden van de ketel is aangebracht. Dit zijmerk is van Gouda niet bekend. We denken dan ook te maken te hebben met een lokaal product uit één van de andere productiecentra. Welke weten we helaas nog niet. Een ander voorbeeld van een lokaal product uit het midden van de 17e eeuw is het pijpje uit Hoorn of Enkhuizen met een leeuwenkop als zijmerk op beide zijden van de ketel.

Beschrijvingssystematiek

1a. Coll: Arthur Schellingerhoud
1b. -
2a. Dubbelconisch
2b. Klaverblad / Klaverblad
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Gedeeltelijke radering voorzijde ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
4. Midden 17e eeuw
5. -
6. -
7. [1, p. 123. Nr 601]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg