Kleipijp D-461

 

 duivel1 

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a Collectie: Lia Schouten
1b Omgeving Gouda
2a. Trechter 
2b. Job op de mesthoop / -
2c -/-
2d -
2e Ongeglaasd
2f Gebotterd
2g
Geen radering rondom de ketelrand
2h -
3a -
3b -
3c -
4 1730 - 1750
5 Gouda
6 Jacobus Versluijs
7 –
8. De Duivel op de mesthoop

Opmerking: Job heeft een duivels uiterlijk

Copyright Aad Kleijweg