Versluijs Jacobus

Jacobus Versluijs heeft pijpen gemaakt  te Gouda en heeft zijn Gildeproef afgelegd op 19-04-1718. Hij is werkzaam geweest  van 1718 tot 1782. Hij gebruikte het merk Job op de mesthoop.

Bekijk Kleipijp 61 met het merk Job op de mesthoop die bij hem is gemaakt.


 

Bekijk Kleipijp 767


 

Bekijk Kleipijp 775


 

Bekijk Kleipijp 1041 met het reliëfmerk Job op de mesthoop


Bekijk Kleipijp D-461 met het reliëfmerk Job (Duivel) op de mesthoop


Bekijk D-2952 met het ketelmerk Job op de mesthoop


 

Copyright Aad Kleijweg